Rens Nørredam 13, som i dag ikke længere eksisterer