Jyndevad Forsøgsstation

Arbejde på Forsøgsstationen

høet skal hjem

1915. - Familien Johannsen, Flensborgvej 67

Jyndevad mølle

Jyndevad forsamlingshus

Buch´s smedje i St. Jyndevad

Jens "smed" driver køerne ud til marken

Buch´s smedje

Flensborgvej 43

Bager Christian Lorenzen og William Heigren

Bager i St. Jyndevad Christian Hansen Lorenzen, født 1875