Rejsholm - i daglig tale kaldet Lille Grøngård

Bejers kro

Østergård

Nis Hansen fra Østergård på mælketur

Lydersholmvej 29 - købmanden

Lydersholm 1958

"Æ høkke" i Lydersholm

Vindtved

Søskende Johannsen ejer af Vindtved - her ved oversvømmelserne i 1962

Grænseovergangen Vindtved

Det gamle forsamlingshus fra 1928-1952

Det nuværende forsamlingshus bygget i 1951

1951 - firma Ruhlmann fra Rens har bygget det

Holmgård 1889

Holmgård ved vintertide ca. 1980

Holmgård 1966