Noldevej 23

arbejdshold i Nolde

Nolde gård

Petersen´s gamle gård

Petersen´s nye gård

Arbejde i Nolde